Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Piráti Chomutov a.s.

se sídlem Čelakovského 4297, 43001, Chomutov

identifikační číslo 25020439

E-mail: fanshop@piratichomutov.cz

Tel.: +420777014940

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1205

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.piratishop.cz

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Piráti Chomutov a.s., se sídlem Mostecká 5773, Chomutov 430 01, identifikační číslo: 25404695, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1205 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.piratishop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 1. Objednávka

Po zaregistrování objednávky bude kupujícímu odesláno e-mailem její potvrzení. Zboží je zasláno na adresu odběratele, který zboží uhradí při převzetí. Zboží zasíláme pouze na území České republiky.

Poštovné je 130 Kč vč. DPH.

 1. Způsoby doručení

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty. V případě nezastižení adresáta (ani po opakovaném kontaktu ze strany České pošty) je zásilka vrácena odesílateli.

Zboží bude doručeno na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Nebude-li oznámená zásilka doručena a ani neobdržíte vyrozumění o uložení zásilky, kontaktujte nás.

Zboží je zasíláno pouze formou dobírky!

 Zboží není možné rezervovat. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

 1. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu.

 1. Zrušení objednávky

V případě, že bude mít kupující z jakýchkoliv důvodů zájem o stornovaní objednávky, může s tímto požadavkem kontaktovat provozovatele fanshopu, nejpozději však do 24 hodin od zadání objednávky. Dojde-li ze strany provozovatele ke zrušení objednávky, bude o tom kupující informován e-mailem na adrese, kterou uvedl v objednávce.

 1. Expediční a dodací lhůta zboží

Dodací lhůta zboží je 14 pracovních dní.

V případě, že požadované zboží nebude vyexpedováno podle stanovených expedičních lhůt, bude kupující na tuto skutečnost ihned upozorněn informačním e-mailem (telefonicky) a bude mu navrhnuto náhradní řešení dodávky (objednávky).

Je nutné, aby kupující v objednávce uvedl přesnou adresu bydliště včetně telefonního čísla.

 1. Platby za zboží

Platba za zboží probíhá pouze formou dobírky, tzn., že kupující platí za dodané zboží při převzetí zásilky. Součástí zásilky je vždy i faktura přiložená ke zboží. V případě nepřevzetí zásilky si společnost PIRÁTI CHOMUTOV a.s. vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky, balného a dopravou.

V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u zástupce České pošty. Při zjištění poškozeného zboží, po rozbalení zásilky, je nutné reklamovat zásilku neprodleně, nejpozději však do tří dnů u přepravce.

 1. Výměna a vrácení zboží

Odběratel má podle zákona (6. odstavec novely občanského zákoníku č.367/2000) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se týká jen zákazníků, kteří neodebírají zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). 
Právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se nevztahuje na veškeré zboží na objednávku (s podmínkou platby předem).
Dále k vrácení či výměně zboží dochází například v případech, kdy odběratel neodhadl správnou velikost, nevyhovuje mu barevná kombinace zaslaného výrobku či nastal podobný omyl.
Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.

Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky:

 1. zboží nesmí být použito
 2. zboží musí být navráceno v původním obalu
 3. ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
 4. zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík dodavatel nepřijme
 5. nelze vracet zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele (např.: dresy, minidresy s vlastním číslem či jménem)

Do balíku s vraceným zbožím je nutné přiložit list s informací, že se jedná o reklamaci, vrácení či výměnu zboží! Při vracení zboží na tento list odběratel napíše i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. Částka za poštovné se nevrací.

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

 Obchodní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné ve znění účinném ke dni učinění objednávky kupujícím. Rovněž ceny zboží včetně ceny dopravy jsou závazné ve výši uvedené a platné ke dni učinění objednávky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2015.

Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, provádí ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zpět do obchodu